atia academy

GFG, Geofrekvenční graf

GFG   geofrekvenční graf

Pro mnohé je to nová záležitost. Ve skutečnosti toto měření provádím, již několik let a její výsledky pak konfrontuji s událostmi a chováním, jak lidí, tak s vlastními pocity a fyzickou kondicí i stavem okolního světa. Občas jsem výsledky uvedl, jako potvrzení událostí, které nějakým způsobem zaujaly, či ovlivnili chování lidí. V rámci projektu Academy jsem pro Vás připravil graf. Ten se skládá z okamžitého měření, většinou na počátku týdne a na prognózu na daný týden.

Zkusím co nejsrozumitelněji vysvětlit, o co se jedná.

Vycházím z předpokladu, že vše kolem nás je živá hmota, která je ovlivněna energií která přichází z okolního prostoru naší Země a je jedno zda ji budeme nazývat Kosmickou energií či jinak.  Ta je následně modulována vibrační energií Země a vědomím živé jsoucnosti. To je lidskou myšlenkovou činností. A to jak pozitivně, tak bohužel i negativně. To vytváří jakousi součtovou vibraci jednotlivých elementů a ta zpětně působí na lidské vědomí a konání. Toto pak jako vysílač opět vrací do okolního prostoru vibraci. Ta se dá dekódovat na jednotlivé elementy. Do tohoto ještě vstupuje tzv. Inkarnační rezerva. Ta je schopná do určité míry vybalancovat kritické hodnoty. Pokud bych se měl pokusit srozumitelně vysvětlit, o co se jedná. Tak si představte, člověka, který v kritických bodech svého života již nemá dostatek energie k uskutečnění záměru života a tak si ji krátkodobě vypůjčí z jakési vnitřní energetické banky a pak ji postupně opět vrátí. Například v době zrození či smrti. Tento jev zná i fyzika, takzvané tunelování u částice, která nemá dostatek energie k úniku z magnetické pasti a přesto se ji podaří díky tomuto jevu past úspěšně opustit.

Měření

Vlastní měření se provádí v oblasti Středních Čech, mimo oblast velkých aglomerací a v relativně čisté přírodě venkova. Jak jsem již uvedl výše, měření provádím na počátku týdne a pak se vytváří modelová prognóza na období daného týdne. Technika měření je moje tajemství. A to z důvodu, aby nemohla být zneužita k manipulačním záležitostem. Bohužel dnes je stav světa takový a proto ještě nenastal čas toto zveřejnit. Jsem optimista a věřím, že tato doba jednoho dne nastane.

Vysvětlení jednotlivých hodnot grafu

Graf se skládá ze čtyř Elementů, jejich hodnot a Inkarnační rezervy. Každá věc kolem nás má na základě duality jak kladné, tak i negativní vlastnosti. Ty pak mají následně vliv na konání, emocionalitu a myšlení lidí. Čím se hodnoty blíží k 0, nebo 100, tak je působení silnější. Střední hodnoty jsou víceméně neutrální. Pak ještě záleží na rozkmitu hodnot mezi elementem vody a ohně. To může vyvolat vnitřní napětí, rozdílem potenciálů. Uvedu pár základních vlastností:

Element ohně

+ odvaha, aktivita, rozhodnost, usilovnost

zastrašování, posedlost, pasivita, strach, nerozhodnost

Element vody

+ soucit, laskavost, důvěra, odpuštění, skromnost

sebelítost, bezcitnost, hromadění, zatvrzelost, nedůvěra

Element vzduchu

+ radost, optimismus, bezstarostnost, lehkost bytí

kritizování, smutek, pesimismus, přehnané obavy

Element země

+ cílevědomost, pevnost, houževnatost, tvoření pevných a stabilních myšlenek a činů

nechuť dokončit načaté, slabá stabilita, lenost, roztěkanost

Inkarnční rezerva

vyjadřuje množství energie, která má schopnost vybalancovat kritické hodnoty

 

Po dobu pandemie nebude měření prováděno !