atia academy

Online meditace

Pár slov na úvod

meditaceMeditace jsou dnes zkoumány a propagovány jakožto lék takřka na všechno, od rakoviny po schizofrenii, až po duchovní růst a „osvícení“. Velmi často se zaměňuje Meditace za Relaxaci.

Pokud má za cíl Relaxace, snížení hladiny stresu, úleva od deprese a úzkosti, odstup od problémů, lepší porozumění sobě samým, zlepšení koncentrace. Případně,  snížení tlaku, zpomalení srdeční akce, posílení imunity a celkovou regeneraci a tím i schopnost nalezení sebe sama, případně motivaci k zvládání, ne dnes zrovna lehké doby je to v pořádku.

Pokud ale někdo v meditaci vidí pouze únik z reality, je to stejné jako by k tomu použil alkohol, nebo drogy. Přijde kocovina a touha po ještě silnější stimulaci. Stejně tak meditace není k tomu, aby se stala záplatou, když večer se nudíme a není nic zajímavého v televizi.

Nejrůznější typy  meditací, jež byly odedávna součástí hinduistické a buddhistické náboženské praxe, se staly populární zhruba v 60. letech minulého století. Zejména v komunitě   Hippies  vycházející z generace beatníků , pak zásadně ovlivnily životní styl intelektuálů a umělců, kteří odmítali konzumní způsob života.

Touha po „sebepoznání“ a nevšedních zážitcích vedla k experimentování s čímkoli, co mohlo změnit stereotypy našeho myšlení a prožívání, od psychotropních látek po exotické manipulace s vlastním vědomím, a to nejen na vlastní pěst, ale – a vlastně především – i na poli nesčetných odnoží psychoterapie, které v té době doslova nezřízeně bujely. Původně náboženské praktiky tak pronikly i do psychologie, psychiatrie a dalších oborů medicíny: odtud byl pak již jen krůček k výzkumům, jež v průběhu let zdánlivě jednoznačně potvrzovaly jejich blahodárné účinky.

Internetové meditace

meditacePůvodně, byly on line meditace, jako součást Večerů s mystikem, jakýmsi bonusem pro mé posluchače a žáky. Během své dlouholeté praxe, jsem vždy raději volil cestu osobního kontaktu a při našich večerních, či ranních meditacích, jsem mohl sledovat odezvu a mohl případně zasáhnout, pokud by žák tzv. ulítával.  Každý totiž reaguje jinak a také je individuální hloubka uvolnění a vstupu do hlubších hladin vědomí.  Proto jsou on line meditace, tak trochu specifické a z toho důvodu volím témata spíše relaxační a motivační.

Během minulého tzv. školního roku, se staly tyto meditace velmi oblíbené a počet posluchačů se rozrůstal. A tak jsem tyto meditace, otevřel  i pro ostatní zájemce.

Kdo se může připojit k on line meditacím

V podstatě každý, bez ohledu na to zda již meditoval, či ne.  Omezení  je pouze věkem plnoletosti a zdravotním stavem. To znamená, že neužívá psychofarmaka a  neléčí se na Hypertenzi, nebo na Srdeční arytmii (dysrytmie).  Protože se jedná o nepřímou meditaci  ( on line ),  nedoporučuji  ji pro těhotné ženy.