atia academy

ARCHIV

ARCHIV odvysílaných dílů byl vytvořen pro posluchače internetových přednášek Večerů s Mystikem Viktora Gajdoše. Jak přibývají posluchači, tak ne všichni, mají možnost shlédnout předešlé díly. A proto vznikl projekt ARCHIV. První díl Večerů s Mystikem byl odvysílán začátkem roku 2013, dnes ARCHIV obsahuje skoro 570  dílů dvouhodinových webinářů.

V rámci nového projektu ACADEMY máte i Vy možnost shlédnout jednotlivé díly za více než čtyři roky vysílání.

Další díly budou přidány s každým 1 v měsíci. 

VSTUP PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE

Pro vstup do ARCHIVU stačí kliknout na obrázek atia-vysílání.

PŘIHLÁSIT SE 

Pro možnost registrace do ARCHIVU stačí kliknou na obrázek a nebo použít odkaz zde

Témata odvysílaných dílů:

Vznik Univerza, vznik rozměrů, stabilní a nestabilní řetězce, foton, proton, elektron. Paralelní vesmíry ●  Sériové vesmíry ● Mystika – Základní typy paralelních vesmírů ●  Akašický stabilizační duální vzor ●  Základní trojrozměrný svět ●  Sférický tvar. Uspořádání paralelních vesmírů ●  inkarnace ●  Ezer 1 ● 2. Člověk ●  vesmír ●  Působení 3 základních vesmírů a jejich vyrovnávacích balančních částí ●  I. paralelní vesmír – svět ducha. Fyzikální ●  astrální ●  mentální rovina ●  trojrozměrný model Univerza ●  působení základních elementů. II. paralelní vesmír – svět duše ●  III. paralelní vesmír – svět těla. Otázky a odpovědi -Mystika ●  Balanční a paralelní vesmíry ●  bílý a černý fohat ●  paraziti ●  Lobsang Rampa ●  geopatogenní zóny ●  Vatikán. III. paralelní vesmír – svět ducha. Duchovně numerický a ideový model Univerza ●  1 ● 0- binární kód ●  čtyři sektory. Význam světla ●  poznání a víra ●  mužský a ženský princip. Význam času ●  inkarnace ●  inkarnační rezervy. Oblasti ducha ●  duše ●  těla ●  bioelektrické a bio-magnetické pole ●  Inkarnační časová skutečnost. Stabilita ●  energetická bilance ●  energetická výměna mezi dvěma balančními světy. Mentální a energetický tunel ●  ataky ● strachový moment. Hledání pravdy ●  cesta vývoje ●  osvícení ●  ztišení ●  použití paprsku vědomí ●  ochranná vrstva biopole. Brána ●  strážce prahu ●  geneze slova ●  vjemy skrze naše smysly ●  bio-magnetické pole. Modulová a nosná vlna ●  proražení reality. Vytvoření fantoma ●  El Gregor. Strukturování energetického ducha ●  duch ●  fantom. Otázky a odpovědi – modlitby ●  entity-orbíci ●  myšlení ●  energie ●  pronikání energií na Zem ●  svobodná vůle. Vymístění z těla. Astrální cestování. Astrální roviny ●  Akašický kód ●  PIN kód ●  astrální tělo. Působení sil na člověka ●  vlivy na člověka – rozkolísání psychiky. I ting ●  informační kosmický tok ●  působení na Zemi. Vychýlení zemské osy ●  ukládání informací v mozku. Astrální cestování ●  vrstvy. Meditace ●  příprava a prostor pro meditaci. Překážky ●  bloky při meditaci. Jádro meditace. Meditace a naše ego ●  Host vysílání Jean Pierr. Otázky a odpovědi – životní plán ●  ovlivnění psychiky ●  čas lidstva. Měsíc. Vznik našeho světa z duchovního hlediska. Vstup ducha do hmoty ●  vznik nového člověka. Odchod z materie. Přechod mezi materii a duchovním světem. Ztišení ●  přechod na „druhou stranu“ ●  proud času života ●  čas tzv. smrt. Balanční realita ●  životní realita ●  vibrační úroveň. Inkarnační model ●  přechod ze života do života ●  svět stínů. Únik z kola zrození. Duch na „druhé straně“ ●  jak vypadá duch ●  most zapomnění. Délka života – plánovaná a skutečná ●  vertikála života. Příprava na zrození a životního plánu. Simulace zrození v duchovním světě. Duch ●  duše v těhotenství ●  porod. Život ●  mystika ●  pokora. Tři alternativy univerza z pohledu matematicko-fyzikálního. Bod zrodu ●  informační stopa ●  vertikála života. Budoucí skupiny lidstva. Historie lidstva. Příchod lidí na planetu Zemi. Historie osídlení světa ●  doba duchovních bytostí ●  lidstvo v bodu nula. Příchod lidí na planetu Zemi. Bod 0 lidstva ●  vznik bytostí. Evoluční vývoj i na úrovni duchovního světa ●  duchovní vědomí ●  vědomí ve hmotě ●  kosmické DNA. Paradoxy Univerza ●  vznik světa. Vývojové formy. První civilizace. Otázky a odpovědi – šamanské byliny ●  meditace. Historie lidstva – Darwinismus ●  změna prostoru. Duchovní formování ●  období před 5 miliardy let. Období před 2 milióny let ●  I. věk lidstva ●  Darwinovy skoky. Chování času ●  magie ticha ●  první fyzická existence. Sirius ●  fyzická a duchovní pyramida. Numerologie jména ●  II věk lidstva ●  kalendáře – Numerologie jména. II. věk lidstva. Slunce ●  stavby Atlanty ●  osídlení Siria. UFO ●  DNA. Levitace. Otázky a odpovědi -Měsíc ●  bezpodmínečná lásky ●  dualita ●  energetická síť Země. Význam Prahy a energetické zářiče. Osídlení měst ●  energetické linie. Osmistěnné stavby ●  energetické linie. Osídlení Země – první předchůdci hmotných těl ●  Lemurie a vznik Atlantis. Lemurie a Atlantis. Atlantida – její fungování ●  rozmístění technologií. Rozmístění technologií v Atlantidě. Jádro krystalu v Atlantidě. Otázky – čínská zeď ●  Rok 2017. Dějinné uzly. Dekontinentální body ●  body na Zemi ●  důležité pro historii lidstva. Období po IV. věku lidstva ●  RH faktor krve. DNA. Esoterní a exoterní mystika. Dějiny esoteriky ●  období praobyvatel. Aztékové. Rok 2017 ●  Schummanův kmit. Otázky – chemtrails ●  Měsíc ●  hloubka duality ●  zvyšování vibrační úrovně ducha ●  nepřijetí darů. Bytosti na Zemi ●  vztah Federace k Zemi. Rok 2019 ●  zápis do krystalů. Rok 2019 a jaké jsou scénáře