atia academy

Přednášky ATIA

Přednášky jsou základním kamenem k pochopení filozofie ATIA. Většinou je pro každý rok vybrané téma, které má vézt posluchače k pochopení nebo poznání dějů jak makro tak mikro kosmu. Součástí každé přednášky jsou i diskuse, na probírané téma. Přednášky se konají v pravidelných 14-ti denních cyklech v několika vybraných městech v ČR (Liberec, Pardubice). Přednášky začínají v září a končí v červnu. V době školních prázdnin se konají týdenní semináře v některém horském středisku. Přednáškový cyklus je veden tak, aby mohli do něj vstoupit i nově příchozí během roku. To znamená, že není uzavřen ale zcela otevřen jak tématem, tak možností kdykoliv během roku přijít a připojit se.

Po dohodě s lektorem a za předpokladu určitého počtu účastníků lze pořádat přednášky i v jiných městech (kontaktujte mě) .

Internetové přednášky ATIA

Od září 2017 jsou nově spuštěny i online přednášky ATIA Náplní a tématem jsou stejné, jako přednášky ve výše uvedených městech. Tato forma přednášky je otevřená i pro ostatní zájemce, z míst, kde zatím neprobíhají živé přednášky ATIA. Přednáška je v délce čtyř hodin, jednou měsíčně (Kalendář akcí).

Kdo by měl zájem se připojit, tak nás může kontaktovat a obratem zašleme podmínky a způsob připojení.

Semináře ATIA

Víkendové a týdenní semináře jsou zaměřené na regeneraci duševních a fyzických sil. Poskytují široký pohled a praktické návyky z oblasti filozofie, poznání duchovních principů makro i mikrosvěta. Netradiční pohled na psychologii a sebepoznání jako základ pro práci s energiemi a biopolem. Na seminářích se prakticky procvičují meditační techniky a techniky na zlepšení psychické a tělesné odolnosti. Práce s vědomím a podvědomím.

Cílem seminářů je získat základ poznání principů Universa, dějů a souvislostí potřebných k chápání člověka, jako nedílné součásti celku. Získat základy na zvyšování energetické bilance, bez které není možný další duchovní růst bytosti. Naučit se rozpoznávání destrukčních technik k ovládání a degradaci člověka a obrany proti nim.

Přednášky na víkendových seminářích jsou zaměřeny na opakování a prohloubení témat z pravidelných přednáškových cyklů. Účastníci semináře si mohou doplnit chybějící souvislosti z probraných témat. Víkendové semináře jsou základem pro ročníkový týdenní seminář, který se pořádá v letních měsících.

Součástí pobytu jsou cvičení sloužící k zvednutí energetické a psychické bilance cvičícího, k očištění těla od nežádoucích látek a tím k lepší odolnosti cvičícího proti nežádoucím civilizačním chorobám.

Pár fotografií ze společných akcí: