atia academy

Večery s mystikem

Žijeme ve velmi dynamické době s obrovským nárůstem informací a nástupem nových dříve neznámých technologií a jejich využitím. Stejně tak i mystika a esoterika dnes využívá fenomén internetu. Bohužel v množství stránek a odkazů se dnešní neofyt těžko orientuje. Není nic neobvyklého, že lidé slepě přejímají a šíří, často v dobré víře, nesmysly a pomáhají tím skrýt v balastu polopravd, nebo vyložených nesmyslů pár, tak cenných, drahokamů vědění.

Přihlásit se

Přihlašte se k pravidelným vysíláním Večery s mystikem a získejte jedinečné informace (zde).

Ukázkové vysílání

Shlédněte zdarma ukázkový hodinový webinář Večery s mystikem, který jsme pro Vás připravili.

Vstup pro přihlášené uživatele

Pro vstup pro již přihlášené uživatele stačí kliknout na obrázek atia-vysílání.

Dlouho jsem zvažoval a váhal, zda je právě využití sociální sítě, internetu a TV ta pravá cesta. Vnitřně si stále myslím, že osobní kontakt žáka a učitele je nenahraditelný. Na druhou stranu ale nelze zavírat oči nad dobou, ve které žiju. A je nesmysl si myslet, že svět se zastaví a změní, pokud ho budu nečinně pozorovat z temnoty jeskyně. Projekt internetových přednášek je zaměřen především na ty z Vás, pro které je vzdálenost limitující pro účast na mých seminářích, či přednáškách v několika městech v české kotlině. Druhý důvod, který mě vede k tomuto projektu, je stav základních informací a jejich využití pro další směřování v oblasti, kterou někteří nazývají mystika, či esoterika. Jako host na mnoha seminářích, jsem byl překvapen úrovní neznalosti základů a snahou lektorů si toho nevšímat a vést žáky k tzv. zážitkovému esoterismu. Cyklus přednášek se má pokusit dát základ, onu ornou půdu, ve které lze již potom zasadit semeno poznání a sledovat, jak sílí a přináší plody. Vím, že to je nevděčné a otravující, ale bohužel není jiné cesty. To není moje myšlenka, ale životem prověřená pravda.

Chápu, že je daleko příjemnější meditovat, či se tvářit, že medituji. Hledat pravdy ve změněném stavu vědomí, předvádět zázraky s.r.o. Ale bez hlubších základů toto vždy povede k neuspokojení, zmatku a slabosti. Ne nadarmo někteří velcí Mistři říkají, že kdo vstoupí do hlubin Universa slabý, vrátí se jako šílenec. Proto také tito lidé střídají Mistry a učitele jako spodní prádlo v domnění, že tím zakryjí, to co je pod ním. Tím možná člověk obelže sám sebe, s trochou talentu i ty okolo sebe, ale v žádném případě život sám.

Večery s mystikem

– je také velká výzva pro mě samotného. Bude to poprvé, kdy budu hovořit a přednášet proti, webové kameře a neuvidím okamžitou reakci svých žáků a posluchačů.. Nebudu mít za sebou tabuli, na které lze mnohé vysvětlit graficky. A v reálném čase reagovat na Vaše podněty. Přesto se na Vás i na projekt těším a doufám, že i pro Vás bude čas strávený u monitoru pohodový a přinese možná nový pohled na některé skutečnosti mystiky. Má představa je, že větší část oněch dvou hodin budu přednášet a zbytek bude vyhrazen na dotazy. Protože jsem nezapomněl ani po těch více než čtyřiceti letech, co jdu cestou mystiky, na dobu kdy jsem sám byl žákem, byl bych rád, pokud něco nebude srozumitelné, abyste mne zastavili a já se pokusím to vysvětlit jinak a srozumitelněji. Těším se na Vás a doufám, že spolu strávíme příjemný večer.

Dovětek:

Od začatku vysílání v roce 2017 do současnosti, bylo uskutečněno více než 570 webinářů. Je to neuvěřitelné a rád bych tímto poděkoval všem, co mi pomáhali a pomáhají toto uskutečnit. Také všem posluchačům a žákům, bez jejichž zájmu a podpory by tento projekt nebyl možný.

S láskou Viktor Gajdoš
Mistr a učitel GI HARA a Umění sedmi jezer

V případě vašeho zájmu se přidat k posluchačům a mít možnost sledovat Večery s Mystikem otevřete zde