atia academy

Úvod do magie a škola ATIA

Magie – stará jako lidstvo samo. Mnohokrát zatracovaná, mnohokrát opěvovaná. Pro většinu byla záhadná a opředena mnohým tajemstvím, ale jen někomu se stala skutečnou cestou poznání a zdokonalení sebe sama. Těmto „vyvoleným“ pak odhalila svoje zákony i to, jak vlastně fungují. Ten, kdo jim skutečně poctivě naslouchal, mohl pak v očích druhých konat zázraky. A tam kde je temnota nevědomosti, vzniká prostor pro fantazii a spekulace.

Snad právě pro onu zásadní neznalost zákonů elementárních sil Univerza, nahrazenou nepravdami a výmysly, docházelo postupem času k degradaci skutečných hodnot magie a tato věda i umění, se stala spíše záležitostí šarlatánů, pouťových kouzelníků a podvodníků, zneužívajících magii pro získání osobního prospěchu, moci či majetku. Mnohokrát bylo zákonů magie zneužito proti druhým, neméně často, z neznalosti, i proti sobě samotným.

Je tedy proto pochopitelné, že se magie a vše co je s ní spojeno, stala synonymem pro zlé, nebezpečné, ďábelské, hodné věčného zatracení a nejlépe bylo se tímto tématem vůbec nezabývat. Zde bohužel sehrála i velmi neblahou roli církev, která jako by „zapomněla“, na své kořeny. Sama se stala soudcem svého počátku a v rámci náboženského šílenství, které rozpoutala, odsuzovala vše a všechny, kteří by se této „nepravosti a rouhání“, nedej bože, věnovali a nebo ještě hůř, chtěli se věnovat. Její postoj a chování, ačkoliv byl vůči magii a jejím vyznavačům, v drtivé většině případů krutý, měl celkem pochopitelný cíl.

Znalost a pochopení zákonů magie totiž dokáže člověka zbavit závislosti na mocenských strukturách, nabídnout mu svobodu a umožnit mu stát se „pánem svého osudu“ a tím i vlastně nebýt manipulovatelným jedincem, a to v rámci jakéhokoliv mocenského zřízení, kterým vlastně církev byla, a jako taková nemohla svobodomyslné, nábožensky nezávislé jedince potřebovat. Což platí v různých formách dodnes.

Magie však existovala dál, v ústraní, mimo okruh pozornosti všedního života, kde si nejvyšší zasvěcenci své doby, předávali znalosti z generace na generaci. Díky tomu se dochovalo mnoho z vědění dávných mágů, a dnes, kdy jsme opět svědky stoupajícího zájmu o toto umění i vědu zároveň, může zájemce či novodobý adept magie tyto znalosti opět svobodně využít. Slovo svobodně zde užívám naprosto záměrně, protože se skutečně jedná o dobrovolné rozhodnutí každého jedince.

Mnohokrát jsem se také setkal s názorem, že magie je záležitost několika vyvolených, kteří pro ni mají, jak se říká „nadání od Boha“ a pro ostatní je tabu. Další tvrzení, které mě zaujalo, bylo, „že je to všechno hloupost a jako důkaz uváděli některého z blízkých známých, který někde našel nějaký magický návod či rituál, postupoval přesně podle tohoto návodu a nic se nestalo.“ Upřímně řečeno, bylo by mnohem lepší prohlásit: „ještě štěstí, že se nic nestalo.“ Kdyby totiž ano, potom by s velkou pravděpodobností byla další „oběť“ magie na světě. Rád bych zde uvedl několik příkladů o tom, jak je magie tajná nauka, určená pouze těm vyvolených. Paradoxem ale zůstává fakt, že ti, kteří toto tvrdí, mají ve skutečnosti pravdu!

Magie je pro ně tajná nauka! Stejně tajná a nesrozumitelná, jako je pro mě například notový zápis koncertu B-moll pro klavír a orchestr. „Víte, ty černé tečky s praporky na pěti linkách, to je dozajista něco strašně tajného. A ty pravidelně se opakující pozice, určitě nějaký supertajný kód a nebo dávno zapomenutá abeceda ztracených civilizací. Jen ať se mi ale nikdo nepokouší namluvit, že se podle toho hraje na piáno! To je naprostý nesmysl! Já to přece musím vědět, když tomu tak dokonale nerozumím a na piáno hrát neumím“. Připadá Vám tahle argumentace nějak zcestná? Bohužel není. Nebo domněnky a očekávání, že bude všechno fungovat hned napoprvé. Stejně pošetilé, jako se domnívat, že je možné získat zlatou medaili ve skocích na lyžích, i v případě, kdy se člověk, který v životě neměl lyže na nohou, postaví na vrchol skokanského můstku, rozjede a skočí dolů. Že to je hloupost? Samozřejmě, že ano. Bohužel, v magii jsou tito hazardéři poměrně častým úkazem.

A že je magie jen pro vyvolené? Samozřejmě, že ano. Pro všechny, kteří se rozhodnou sami sebe vyvolí z davu a rozhodnou se být tím, čím být chtějí. Jsou stejně vyvolení jako vynikající hudebníci, sportovci nebo vědci. Každý může být mistrem svého oboru. Pravda je, že ono pověstné nadání od Boha, může tuto cestu usnadnit, ale není v žádném případě jedinou podmínkou pro uskutečnění cílů. Ale i když by se nestali tím virtuosem souboru, hvězdami sportovních týmů, nebo uznávanými vědeckými kapacitami, mohou být součástí kvalitního týmu, bez kterého se ovšem ani ty hvězdy neobejdou. A stejně toto platí i pro magii. Proto bych v následujících kapitolách rád, pro ty, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas, snahu, trpělivost a píli pro rozvoj a zkvalitnění svých duchovních hodnot, duševních vlastností a schopností, poodhalil cestu za poznáním tajemství lidského ducha a Univerza. Jedinou podmínkou je, že se každý musí rozhodnout sám za sebe. Rozhodnout se, zda je dobrovolně ochoten tuto nelehkou cestu sledovat bez postraních úmyslů, ovlivnění módními trendy, snahou získání moci a nebo touhou po majetku, obdivu a uznání okolním světem. Pro tyto cíle zůstává většina mystérií magie uzavřena. Pokud se rozhodnete kladně, pokusím se Vám i když zprostředkovaně nabídnout stejnou cestu poznání, jakou nabídl mě a několika dalším jedincům, zakladatel filozoficko-mystické školy ATIA, mistr, učitel a hlavně naprosto pohodový člověk, pan Viktor Gajdoš, s jehož svolením, zde budu některé postupy a praktická cvičení uvádět a vysvětlovat. Rád bych ještě dodal, že vše, co bude uváděno jsou cvičení, které jsem sám absolvoval se kterými mám sám praktickou zkušenost.

A na závěr odstavec, který mě napadl, při sepisování tohoto úvodu. Měj ty, kdož zvažuješ zda ano či ne, na paměti, že si budeš mnohdy připadat sám, pohled na okolní svět se ti změní a cesta ti bude připadat nekonečná, stejně jako jednomu z nejvyšších mágů tohoto světa, který se rozhodl demonstrovat cestu poznání, zrazen a zapřen blízkými. Ten, který prošel trnitou cestu útrap za poznáním, na jejímž konci bylo pochopení nejen zbytečné a nesmyslné hořkosti fyzického světa ale i konečné osvobození a pozvednutí lidského ducha od tíže pozemské existence.

Magistr Kelly
Škola ATIA

Leave Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *