atia academy

Viktor Gajdoš

Filozof a spisovatel. Mystikou se zabývá více než čtyřicet let. Původním povoláním letecký specialista, později působil po absolvování studia jako výtvarník a restaurátor, v současné době je zaměstnán a působí jako psycholog.

V šedesátých letech pobýval dva roky v Africe, kde se měl možnost seznámit s esoterní kulturou a šamanismem Afriky, v sedmdesátých letech pak navštívil Indii a Malajsii. Zde se setkává se svým učitelem, tibetského původu. Koncem osmdesátých let se seznamoval ve Francii s keltskou kulturou a mystikou. V devadesátých letech, působí jako psycholog zaměřený na oblast psychologie managementu a techniky vyjednávání ve stresových situacích, je autor několika skript. Přednášel psychologii v ČR i v zahraničí.

Koncem devadesátých let vytvořil ucelenou filozofii duchovních směrů Atia a pořádá přednášky zaměřené na duchovní a psychické posílení jedince. Vždy se snažil svým žákům vštěpovat názor, že cesta mystika je cestou normality a radosti. I když často sám zasvěcenec má život ne zrovna příjemný a bez trápení. Že jeho úloha je pomáhat druhým a to často na úkor sebe i svého zdraví. Bohužel mnozí  lidé si pletou pomáhat druhým, za povinnost pomáhat druhým. A sami nejsou ochotni proto nic udělat.

V současné době Viktor Gajdoš

rozšiřuje  ucelenou filozofii duchovních směrů o projekt Academy, který je rozšířen o současné poznání své sedmnáctileté praxe učitele a Mistra, kdy pronikl do takových hlubin poznání  Universa, které je pro mnohé nejen nedostupné, ale i často těžko chápatelné.

V určitém období života se zabýval tím, co dnes někteří nazývají léčitelství. Sám se ale nikdy léčitelem necítil. Přesto jsou lékařsky doložitelné jeho zásahy do průběhu i délky léčení. A to  v rozporu s poznáním současné medicíny a tím často vyvolával otázky, na které lékaři nedokázali dát odpověď. Vzhledem k současnému stavu světa a množícími se prosbami lidí vyléčit blízkou osobu, podržet člověka během náročné operaci či pomoci diagnostikovat zdravotní stav a příčinu zdravotních problémů se po konzultaci se svým  duchovním učitelem znova vrací k diagnostice a léčení.

Protože sám pochází z lékařské rodiny, nikdy neodmítal, ani nedoporučoval lékaře, či současnou medicínu vyjmout z procesu léčení. Ale naopak. Byl často nesmlouvavým kritikem jevu, kdy přišlo do módy navštěvovat spíše léčitele, šamany a další šarlatány, kteří si zahrávají s lidským zdravím, než lékaře. A přitom jde většinou pouze o obchod s lidským zdravím a nadějí. Alternativní medicína má nezastupitelné místo v procesu prevence i léčení, ale nemůže být náhradou, za medicínu. Celý proces uzdravení, ale také vyžaduje spolupráci, důvěru a dodržování doporučení, jak od lékaře, či tzv. léčitele.

Viktor Gajdoš, patří mezi několik zasvěcenců, kteří měli tu čest, být zasvěceni do stupně Mistr-učitel umění Gi Hara. Od svého Mistra získal oprávnění toto umění přednášet na území kontinentální Evropy až do prvého stupně Mistr Gi HARA. V současné době vyučuje umění Gi HARA úzký okruh žáku na úrovni prvního a druhého stupně zasvěcení. Kolem roku 2010 po více než dvaceti letech studia je zasvěcen, jako jediný člověk v Evropě na Mistra učení Sedmi jezer. Současně v této době přinesl a začal učit u nás i v Evropě neznámé cvičení REN LUOXIAN k posílení energetické bilance a zklidnění ducha, odstranění bloků a omlazení organismu. Toto cvičení je také někdy nazýváno Posvátný kruh života.

V současné době je tento duchovní mistr zaměstnán v jedné neziskové organizaci jako psycholog a nabízí možnost psychologického poradenství a pomoci i vám.

Je autorem relaxačních a meditačních nahrávek Poutníci času, Elementy meditace, Chrám ducha, Final Vision a Three meditations for you.  Je autorem zasvěcovacího románu Cesta poutníka.