atia academy

Ren Luoxian

Cvičení REN LUOXIAN, cvičení, které má také někdy název Posvátný kruh života, je tak trochu můj dluh vůči mým žákům. Dlouhou dobu jsem ho odkládal a váhal, zda ho uvést v život. Přesto jsem některé upravené cviky zařadil občas mezi cvičení, která jsme prováděli na víkendových nebo ročníkových seminářích. Někdy jsem prozradil, že mezi ně patří, jindy jsem použil pouze fragmenty k posílení energetické bilance a zklidnění ducha.

A jak už to v životě někdy bývá, rozhodl on za mě. Prožil jsem ne zrovna dobré období, kdy mě lidská závist, zloba a lež přivedla až na samý okraj života a existence. Kdy mně nejbližší lidé podlehli egu a touze po pomstě a stali se nástrojem zla v rukou jiných. Proč o tom píšu? Protože mi to připomnělo pověst o zrození a boji draka, která se váže ke cvičení Ren Luoxian. A tak jsem se rozhodl ho realizovat jako očistný proces a šanci pro ostatní, kdo pochopí sílu ukrytou v tomto cvičení draka. I on vede boj o záchranu Jezerní perly – duše. Pověst říká, že v dobách, kdy se svět naklonil na stranu zla, se ve vesmíru duchové – ochránci rozhodli stvořit draka ve skále Anatu a dát mu za úkol ochránit Jezerní perlu, z které se zrodí Jezerní víla dobra, která ochrání svět. Duchové stvořili prostor a elementy a ty přenesly do posvátné skály Anatu, blízko jezera Xian Ti. Tam ukryli hvězdu, která se přeměnila v ducha. Duch se postupně probudil z nicoty a přešel ve spánek. V posvátné hoře Anatu se duch postupně probudil a stvořil jeskyni a vzal na sebe podobu draka. Ten se poté, co poznal svůj úkol, ukryl v jezeře, kde potkává Jezerní perlu. Ta mu prozradí tajemství. Drak musí ulovit sedm hvězd na nebi, a tím se stane silným a neporazitelným (nezranitelným). Jak už to bývá, má to jeden háček. Nikdy nesmí pohlédnout a ani vzít do ruky jinou perlu než Jezerní. Jinak oba zahynou a svět s nimi. Drak toto přijme a stane se ochráncem perly (ducha).

Cvičení REN LUOXIAN je cvičení k posílení energetické bilance a zklidnění ducha, odstranění bloků a omlazení organismu. Je také někdy nazýváno Posvátný kruh života. Dlouhou dobu jsem váhal, zda ho uvést v život. Nyní máte i vy možnost poznat toto blahodárné cvičení, dosud neznámé nejen u nás, ale i v Evropě.

Cvičení REN LUOXIAN, někdy se uvádí i Šen Luoxien, je výsledkem dlouhé cesty hledání a nalézání optimálního spojení jemného a dynamického Čhi Sing i u. Kdykoliv jsem se ptal svého Mistra na to, odkud toto cvičení pochází a co znamená, vždy se potutelně usmál a odpověděl: „Vy Evropané jste zvláštní, víc vás zajímá, co to je a odkud to je, než co to umí.“

Ve volném překladu Ren Luoxian znamená něco jako člověk ve spirále nebo duševní síla kruhu. Vyberte si, co je vám milé. Toto cvičení bylo předáváno v generaci Tamo od otce k synovi, a tak se dostalo i k mému Mistru. Ten ho praktikoval se svými žáky na dvou úrovních obtížnosti.

Cvičení,  je tvořeno sedmi cviky. Ty jsou rozděleny na dva bloky.

První je uvolňovací a meditační, sem patří:

1. Posvátný kruh života

2. Spící drak

Druhý blok je pohybový, je tvořen:

3. Drak ve skále Anatu

4. Drak čtyř démantů

5. Drak se rozpouští v jezeře

6. Drak loví sedm hvězd

                                                                             7. Drak hlídá Jezerní perlu

V druhé,

tzv. vyšší části cvičení, drak vede souboj s Černým drakem, který byl vyslán, aby ukořistil perlu a zabil draka Anatu. Drak po těžkém boji nakonec Černého draka porazí. Sám ale umírá. Jezerní perla se promění v Jezerní vílu. Víla draka oživí a ten se promění v muže. No a dál už to je jako v každé pohádce – báji.

Je to analogie perly – středu duše a jejího probuzení a vysvobození. Věčného boje dobra a zla. Boje hmoty a ducha za novou kvalitu. Kdy hmotné zaniká a duchovní pokračuje, aby porazilo zlo a nastolilo lásku a štěstí pro tento svět. A znova se v nové kvalitě zrodilo do hmotného.

Ren Luoxian je založen na kombinaci pohybu, a to jak těla tak ducha. Přesněji jde o promyšlený pomalý pohyb na úrovni fyzického těla, které má za cíl uvolnit klouby a páteř, a tím snížit blokové napětí. To umožní přirozený energetický proud Chi. Tím má tělo možnost věnovat se svými silami přirozenému stavu, kdy se opravuje a regeneruje až na úroveň jader buněk. Samo cvičení je velmi jednoduché a pohybem spíše připomíná kočku, která se v parném dni pomalu pohybuje a převaluje. V druhé vyšší části už je pohyb více dynamický a pohyb více směrový v prostoru. To je ta část, kdy drak bojuje s Černým drakem o záchranu Jezerní perly.

Druhá důležitá vlastnost REN LUOXIANU spočívá v práci vědomí a vizualizaci, kdy myšlenka pomáhá uskutečnit druhou významnou část cvičení. To je spojení vnitřního a vnějšího. Dá se také říct, mikro a makro světa. Současně se využívá myšlenky, že vše ve vesmíru se otáčí, a to až na úroveň DNA. Vše v přírodě se pohybuje, tvoří, vzniká i zaniká v kruhu.

Je známé, že pokud sesouhlasí člověk své tělo a mysl – vědomí s vesmírem, lépe se napojí na energie Jin a Jang. A to je základ spojení a přeměny vody v oheň a obráceně – v souladu s vesmírem. Tím vzniká harmonie pohybu a dynamiky stalého v celém vesmíru a jeho základní tóniny. To umožňuje lepší čerpání a práci s energií Chi. Neméně důležitá je i práce vědomí, kdy se reálné (vnímané smysly) a imaginární (vnímané vnitřním zrakem) stává jednotou.

Dostává se Vám do rukou prvních sedm cvičení, která budu postupně doplňovat. Nespěchejte, cvičte s plným soustředěním a hlavně, nesnažte se oklamat ani sebe ani vesmír.

Chtěl bych také poděkovat všem těm, co mi pomáhali uvést v život toto krásné a prospěšné cvičení a bez ohledu na své pohodlí, čas a přispěli k jeho propagaci.

Hodně radosti a prospěchu z cvičení REN LUOXIANU

Viktor Gajdoš