atia academy

Semináře ATIA

Víkendové a týdenní semináře jsou zaměřené na regeneraci duševních a fyzických sil. Poskytují široký pohled a praktické návyky z oblasti filozofie, poznání duchovních principů makro i mikrosvěta. Netradiční pohled na psychologii a sebepoznání jako základ pro práci s energiemi a biopolem. Na seminářích se prakticky procvičují meditační techniky a techniky na zlepšení psychické a tělesné odolnosti. Práce s vědomím a podvědomím.

Cílem seminářů je získat základ poznání principů Universa, dějů a souvislostí potřebných k chápání člověka, jako nedílné součásti celku. Získat základy na zvyšování energetické bilance, bez které není možný další duchovní růst bytosti. Naučit se rozpoznávání destrukčních technik k ovládání a degradaci člověka a obrany proti nim.

Přednášky na víkendových seminářích jsou zaměřeny na opakování a prohloubení témat z pravidelných přednáškových cyklů. Účastníci semináře si mohou doplnit chybějící souvislosti z probraných témat. Víkendové semináře jsou základem pro ročníkový týdenní seminář, který se pořádá v letních měsících.

Součástí pobytu jsou cvičení sloužící k zvednutí energetické a psychické bilance cvičícího, k očištění těla od nežádoucích látek a tím k lepší odolnosti cvičícího proti nežádoucím civilizačním chorobám.

 

 

Přihláška na víkendový seminář

    Masová stravaVegetarián

     

    Přihláška na letní seminář